Regulamin
cateringwszkle.pl

Prosimy przed zamówieniem
przeczytać regulamin:

  • Kierowca wraz z posiłkami przywozi kartkę, którą należy oddać przy kolejnej dostawie ( Jeżeli jest wystawione kilka toreb prosimy o wrzucenie kartek z adresem) wypisaną zgodnie z ilością oddanych pojemników szklanych. 
  • Prosimy o usuwanie resztek jedzenia z pojemników oraz o w miarę dokładne umycie pojemników przed oddaniem. 
  • Ostrzegamy przed wkładaniem zimnych pojemników do rozgrzanego pieca ze względu na szok termiczny (szkło może pęknąć), zalecamy zmniejszenie temperatury w piecu. 
  • Prosimy w razie możliwości o wystawianie codzienne pojemników 
  • Może się zdarzyć, że dostawa będzie realizowana ze względów technicznych w pojemnikach jednorazowych. 
  • Cena zestawu jest taka sama w opakowaniach szklanych jak i w jednorazowych. 
  • Pobieramy jednorazową kaucję w wysokości 150 zł od osoby. 
  • Zwrot kaucji występuje za życzenie 
  • W przypadku gdy musimy specjalnie przyjechać oddać kaucje pobieramy opłate 10 zł (dlatego zachęcamy do zamówienia ostatniego dnia cateringu w pojemnikach jednorazowych) 

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Catering w Szkle , z siedzibą w ul. Filmowej 1a/28, 85-836 Bydgoszcz , Nip: 953-27-69-734, (zwaną dalej: „Dostawcą”).
Klientem ma prawo zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty zakupionej diety.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i bezpiecznej dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego. Każdy posiłek spakowany jest w pojemniki do tego dostosowane oraz dostarczany w firmowej torbie.
Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

§2 Definicje

Klient- osoba pełnoletnia lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług Cateringu Dietetycznego.
Usługi- przygotowanie i dostarczenie przez sprzedawcę zestawu gotowych dań w ramach cateringu dietetycznego.


§3 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi, wybrane przez Klienta z pośród wariantów dostępnych na stronie.
Opis poszczególnych diet dostępny jest na stronie internetowej.
Każda dieta z oferty Cateringu w Szkle to zestaw 5-ciu posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. 

§4 Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia odbywa się na drugi dzień roboczy od zaksięgowania wpłaty. Płatność za catering należy uregulować przed realizacją zamówienia.
Warunkiem koniecznym do wykonania usługi jest dostarczenie potwierdzenia dokonania płatności do godz. 7:00 dnia, w którym ma się odbyć dostawa. Potwierdzenie należy wysłać na adres  cateringwszkle@gmail.com
Dostawy realizowane są w godzinach 15:00- 22:00, w dzień poprzedzający rozpoczęcie diety.
Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Diety obejmujące weekend dostarczane są w czwartek  (zawierają dietę na piatek i sobotę ). W sobotę  dowozimy posiłki na niedzielę.
W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną do godz.7:00 dnia poprzedzającego dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie posiada uprawnień do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
W przypadku nieotrzymania płatności klienta, Usługodawca może skontaktować się z danym klientem w celu przypomnienia o płatności, zazwyczaj drogą mailową bądź telefonicznie. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od daty jego złożenia skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. Po upływie 3 dni od daty złożenia zamówienia następuje automatyczna anulacja zamówienia.

§5 Płatności

Kupujący ma do wyboru dwie formy płatności za zakupione towary:
• przelew na rachunek bankowy sprzedawcy 

• za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej WWW systemu płatności elektronicznej.

§6 Reklamacje

W przypadku zastrzeżeń co do świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres: cateringwszkle@gmail.com  do trzech dni od otrzymania zamówienia. Po upływie 3 dni reklamacje nie będą rozpatrywane.
Reklamacja dotycząca świadczonych usług będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.

§7 Postanowienia końcowe

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres cateringwszkle@gmail.com

X
Add to cart